КАК СЕ ИЗВЪРШВА ТЕСТВАНЕТО ?
Определят се видовете кожни рисунъци с помощта на специален скенер
Обработва се пръстовата формула на сървъра на компанията
Генерира се персонален отчет
за природния потенциал на клиента
За контакти